اسرائيل اسرائيل
لهستان لهستان
کره جنوبی کره جنوبی
آذربایجان آذربایجان
استونی استونی
بوقلمون بوقلمون
زیمبابوه زیمبابوه
ازبکستان ازبکستان
ماداگاسکار ماداگاسکار
میانمار [برمه] میانمار [برمه]
تایلند تایلند
ایالات متحده آمریکا ایالات متحده آمریکا
آفریقای جنوبی آفریقای جنوبی
لهستان لهستان
استرالیا استرالیا
بوقلمون بوقلمون
بوقلمون بوقلمون
لهستان لهستان
ایتالیا ایتالیا
بوقلمون بوقلمون
ایالات متحده آمریکا ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا ایالات متحده آمریکا
بلغارستان بلغارستان
استونی استونی
بوسنی و هرزگوین بوسنی و هرزگوین
ایالات متحده آمریکا ایالات متحده آمریکا