100 آهنگ داغ

 100 آهنگ داغ

داغترین 100 آهنگ از 130+ کشورها، در 365 روز گذشته منتشر شده است.

مشاهده نمودار کامل موسیقی ...

100 آهنگ برتر روزانه

 100 آهنگ برتر روزانه

محبوب ترین آهنگ ها از 130+ کشورها، به صورت روزانه رتبه بندی می شوند.

مشاهده نمودار کامل موسیقی ...

40 آهنگ برتر

 40 آهنگ برتر

محبوب ترین آهنگ ها از 130+ کشورها، به صورت هفتگی، ماهانه و سالانه رتبه بندی شده اند.

مشاهده نمودار کامل موسیقی ...

هنرمندان برتر 40

130+ کشورها هنرمندان برتر 40

محبوب ترین هنرمندان از 130+ کشورها، به صورت ماهانه و سالانه رتبه بندی شده اند.

مشاهده نمودار کامل موسیقی ...